Jó tudni

 • Az osztrák családi pótlékot 5 évre visszamenőleg lehet megigényelni, az igénylést az ausztriai lakóhely, ennek hiányában a munkahely szerint illetékes adóhivatalhoz (Finanzamt) kell benyújtani.
   
 • Az osztrák családi pótlék a gyermek 24 éves koráig jár, amennyiben tanulmányokat (szakiskolai, egyetemi, főiskolai) folytat vagy fogyatékossága miatt tartósan nem tudja megteremteni megélhetését. Az ausztriai családi pótlék legfontosabb feltétele, hogy a család életvitelének központja Ausztriában legyen. Ez a feltétel legalább az egyik szülő ausztriai munkavállalásával teljesül is. Ezenkívül másik elengedhetetlen feltétel az, hogy a gyermek a családi pótlékot igénylő szülővel egy háztartásban él.
  INFO: Ha az állandó lakcíme a gyermekével azonos, de bejelentett osztrák tartózkodási helye van a munkavállalás miatt, az nem okoz gondot.
   
 • A gyermek(ek) után járó adókedvezmény Ausztriában a családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre, nem kell külön megigényelni. Ennek összege: havonta 58,40 € gyermekenként.
   
 • Az E401-es igazolást az állandó lakóhely szerint illetékes népességnyilvántartó állítja ki (ez az okmányirodákban vagy ennek hiányában az önkormányzatoknál található).
   
 • Az E411-es igazolást a MÁK nem az igénylőnek, hanem közvetlenül az illetékes osztrák adóhivatalnak (Finanzamt) küldi el.
   
 • Az osztrák hivatalok nem kötelesek a kizárólag  magyar nyelven íródott dokumentumokat elfogadni, 1-2 kivétellel nem is szokták, ezért mi  már az igényléskor záradékolt, hivatalos fordítást készítünk ezekről a dokumentumokról, hogy ne kerüljön sor hiánypótlásra, amely tovább növelné az ügyintézési időt;  néhány dokumentum, amelyekről tapasztalataink szerint biztosan szükséges német nyelvű fordítás: apasági nyilatkozat, régebbi születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,óvoda/ iskolalátogatási igazolás  INFO: az újfajta születési és házassági anyakönyvi kivonatok már többnyelvűek (angol-francia-magyar), ezt általában, de nem minden esetben elfogadják fordítás nélkül.
   
 • Tapasztalataink szerint és ügyfeleink visszajelzései alapján az általunk intézett családi pótlék ügyekben a juttatás kiutalása 4-6 hónapon belül megtörtént, DE számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy ez akár 9 hónapot (vagy ennél több időt is) igénybe vehet.
   
 • 6 és 15 év közötti gyermekek után szeptemberben egyszeri 100 € beiskolázási támogatás ún. „Schulstartgeld” is jár az ausztriai családi pótlékkal, melyet automatikusan utalnak, nem szükséges külön megigényelni.
   
 • Ügyfeleinknek az igényléshez szükséges összes nyomtatványt biztosítjuk.