Szükséges dokumentumok

Az igényléshez szükséges dokumentumok a következők:

 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
 • házassági anyakönyvi kivonat vagy élettársi nyilatkozat vagy apasági nyilatkozat (attól függően, ki melyikkel rendelkezik)
 • munkáltató pontos neve, címe (házas/élettársától is, több munkáltató esetén az összesre vonatkozóan)
 • munkakezdés pontos dátuma (házas/élettársától is, több munkáltató esetén az összesre vonatkozóan)
 • számlaszám BIC, IBAN azonosítója, melyre a családi pótlék utalását kéri
 • személyes adatok, lakcím, TAJ szám minden családtagra vonatkozóan
 • osztrák biztosítási szám(ok) (E-Card)
 • óvodás, iskolás korú gyermek(ek) esetében óvoda/iskolalátogatási igazolás
 • felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek(ek) esetében, ha van már lezárt féléve, akkor kreditpont igazolás is szükséges;
 • E401 igazolás: a lakóhely szerint illetékes népességnyilvántartó állítja ki, a családi állapotot, a rokoni fokozatokat hivatott igazolni, csak azok a családtagok kerülhetnek rá, akik a gyermek(ek)kel azonos lakcímre vannak bejelentve (a nyomtatványt kitöltve biztosítjuk, az igazolást Ön fogja tudni beszerezni)
 • E411 igazolás: az osztrák adóhivatal (Finanzamt) ezen a nyomtatványon kérdezi le a Magyar Államkincstártól, hogy jogosultak-e valamilyen családi juttatásra, ezen feltünteti a MÁK ennek összegét is; ez az az igazolás, amely jelentősen meghosszabbítja az ügyintézést, mert a Magyar Államkincstárnak 90 napja van rá, hogy kiállítsa, amelyet sajnos - a hozzájuk beérkező nagy mennyiségű E411 igazolás miatt - a legtöbb esetben maximálisan ki is használnak.